top of page

Selected publications. Please click the title to access the text.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refereed journal articles and book chapters​

Sutela, Katja, Kivijärvi, Sanna & Anttila, Eeva. (2021). Moving encounters: Embodied pedagogical interaction in music and dance educators’ expanding professionalism. In Heidi Westerlund & Helena Gaunt (Eds.) Expanding professionalism in music and higher music education – A changing game (pp. 89–100). London: Routledge.

Kivijärvi, Sanna & Rautiainen, Pauli. (2021). Equity in Music Education in Finland: A Policy Window Opened Through the Case of “Figurenotes”. Nordic Research in Music Education 2(1), 20–45.

Kivijärvi, Sanna & Rautiainen, Pauli. (2020). Contesting music education policies through the concept of reasonable accommodation: Teacher autonomy and equity enactment in Finnish music education. Research Studies in Music Education 43(2), 91–109. https://doi.org/10.1177/1321103X20924142

Kivijärvi, Sanna & Väkevä, Lauri. (2020). Considering equity in applying Western standard music notation from a social justice standpoint: Against the notation argument. Action, Criticism, and Theory for Music Education 19(1), 153–173. 

Koivisto, Taru & Kivijärvi, Sanna. (2020). Pedagogical tact in music education in the paediatric ward: The potential of embodiment for music educators’ pedagogical interaction. In Lars Ole Bonde & Kjersti Johansson (Eds.) Music in Paediatric Hospitals: Nordic Perspectives (pp. 27–46). Oslo: NMH-publications. 

 

Juntunen, Marja-Leena & Kivijärvi, Sanna. (2019). Opetuksen saavutettavuuden lisääminen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa. [Accessibility in the Basic Education in the Arts institutions in Finland]. Finnish Journal of Music Education 22 (1–2),  70–87. 

 

Kivijärvi, Sanna. (2019). Applicability of an applied music notation system: A case study of Figurenotes. 

International Journal of Music Education 37(4), 654–666. https://doi.org/10.1177/0255761419845475

 

Kivijärvi, Sanna & Poutiainen, Ari. (2019). Supplying social capital through music education: A study on interaction in special educational needs students’ concerts. Research Studies in Music Education, 42(3), 347–367https://doi.org/10.1177/1321103X19843005

Kivijärvi, Sanna, Sutela, Katja & Ahokas, Riikka. (2016). A Conceptual Discussion of Embodiment in Special Music Education: Dalcroze Eurhythmics as a case. Approaches: An Interdisciplinary Journal for Music Therapy, Special Issue on Dalcroze approach, health and well-being, 8(2), 169–178. 

Kivijärvi, Sanna & Kaikkonen, Markku. (2015). The role of Special Music Centre Resonaari in advancing inclusive music education in Finland. In Natassa Economidou Stavrou & Mary Stakelum (Eds.), European Perspectives on Music Education: Volume 4. Every learner counts: Democracy and inclusion in music education, (pp. 229–240). Innsbruck: Helbling.

Poutiainen, Ari, Kivijärvi, Sanna & Kaikkonen, Markku. (2013). Music for All for Music - A Study of the Resonaari Concert Audience and Equalized Interaction. In Kirsi Tirri & Elina Kuusisto (Eds.) Interaction in Educational Domains, (pp. 171–181). Finnish Educational Research Association. FERA Publications 62. Sense Publishers

Kaikkonen, Markku & Kivijärvi, Sanna. (2013). Interaction creates Learning: Engaging Learners with Special Educational Needs through Orff-Schulwerk. Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 5, Special Issue 2, 132–138.

Kivijärvi, Sanna. (2012). Project "Disabled People as Musicians": A Systemic Approach. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 45, 416–427.

Non-refereed articles, policy briefs and other scholarly writings

Kivijärvi, Sanna. (2022). Lectio Praecursoria of the doctoral defense on August 13, 2021. Finnish Journal of Music Education 25(1), 80–84. 

Kivijärvi, Sanna & Rautiainen, Pauli. (2020). Kohtuullinen mukauttaminen musiikinopetuksen yhdenvertaisuuden edistäjänä. ArtsEqual-toimenpidesuositus 2/2020. (Suunnattu suomalaiselle yleisölle)

 

Kivijärvi, Sanna & Rautiainen, Pauli. (2020). Reasonable accommodation advancing equity in music education.

ArtsEqual policy brief 2/2020. (Intended for the international audience)

Kivijärvi, Sanna. (2018). Nuotinkirjoituksen merkitykset yhdenvertaisuuden näkökulmasta - kuvionuotit suomalaisessa musiikkikasvatusjärjestelmässä. [Educational meanings of music notation from the standpoint of equity – Figurenotes and the Finnish music education system]. Musiikki 48(2), 56–59.

Laes, Tuulikki, Juntunen, Marja-Leena, Heimonen, Marja, Kamensky, Hanna, Kivijärvi, Sanna, Nieminen, Kati, Tuovinen, Tuulia, & Turpeinen, Isto. (2018). Accessibility as the starting point in the Finnish system of Basic Education in the Arts. ArtsEqual policy brief 1/2018.

Capponi-Savolainen, Analía & Kivijärvi, Sanna. (2017). Exploring aesthetic experience in early childhood music education: John Dewey’s and Mark Johnson’s views on embodiment. Finnish Journal of Music Education 20(1), 100–106.

Kivijärvi, Sanna. (2013). Resonaari Group & Kaikki soittaa -kiertue 2012. Osallistavat musiikkihetket sosiaalisen pääoman välineenä. [A project report on Resonaari Group’s concerts in 2012 from the standpoint of social capital]. Helsinki: Resonaari Music Centre & City of Helsinki: Development project “Kaikki soittaa”/ Project publications

Kivijärvi, Sanna. (2011). Näkökulmia Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin asiantuntijayksikön vaikuttavuuden tarkasteluun. [A project report on the impact of Resonaari Music Centre’s research and development department]. Helsinki: Resonaari Music Centre.

Kivijärvi, Sanna. (2011). Resonaari Group ja Kaikki soittaa -kiertue 2011. Kehitysvammaiset muusikkoina -hankkeen merkitysten tarkastelua inkluusioperiaatteen näkökulmasta. [A project report on Resonaari Group’s concerts in 2011 from the standpoint of social inclusion]. Helsinki: Resonaari Music Centre & City of Helsinki.

Kivijärvi, Sanna. (2010). Suggesting an Evaluation Framework for the project "Music for All": A Systemic Approach.

Helsinki: Resonaari Music Centre & Music for All – Central Baltic Interreg Programme IV A, European Union.

 
Articles for professional communities and general public

Kivijärvi, Sanna. (2022). International Dialogue at the Heart of Creativity and Arts in Social and Health Fields Master’s Programme. Taidetutka-lehden koulutusesittely.  

Kivijärvi, Sanna. (2021). Vem har rätt att spela? Mycket skall innan musikutbildning i Finland ges till alla på lika villkor [Who has the right to music making in Finland?]. Essay in HufvudstadsbladetAugust 14, 2021. 

Koivisto, Taru & Kivijärvi, Sanna. (2020). Musiikkiterapeutit osallistavien terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeiden mahdollistajina. [Music therapists as catalysts for participatory projects in health and well-being]. Musiikkiterapia-lehti [Music therapy] 35(1), 9–15.
 
​Kivijärvi, Sanna & Sutela, Katja. (2020). Avoin ja kunnioittava kohtaaminen saavutettavan taidekasvatuksen lähtökohtana [Open encountering as a basis for accessible arts education]. In Maarit Mäkinen & Saija Hopea (Eds.), Saavutettava taideharrastus - opas taide- ja kulttuurialan ammattilaisille. [Accessibility in the arts and arts education - text book for arts educators and other professionals in the arts], 9–12.

Kivijärvi, Sanna. (2017). Tuettu työllistyminen käyttöön taidealoilla. [Supported employment in the arts]. Taidetutka-lehden tutkimuspalsta. [Taidetutka magazine].

 

​Kivijärvi, Sanna. (2017). Esteettömän ja saavutettavan musiikkikasvatuksen tutkimusta ArtsEqual-tutkimushankkeessa. [Research on accessibility within ArtsEqual research initiative]. JaSeSoi Journal – Journal of the Orff-Schulwerk Association in Finland, 1, 18–20. 

Juntunen, Marja-Leena, Kivijärvi, Sanna & Laes, Tuulikki. (2017). ArtsEqual lisää osallisuutta ja hyvinvointia. [ArtsEqual creates participation and well-being]. Kehitysvammaliiton Ketju-lehti. [Magazine of Finnish association for people with cognitive disabilities].  

Sutela, Katja, Kivijärvi, Sanna & Juntunen, Marja-Leena. (2017). Musiikillinen yhdenvertaisuus uhattuna. [Equity in music education under threat]. Kaleva, mielipidekirjoitus. [Opinion piece in Kaleva newspaper], May, 20, 2017.

Kivijärvi, Sanna. (2017). Mitä jos musiikkikasvatus olisi kaikille kuuluva peruspalvelu? Resonaari ja ArtsEqual-tutkimushanke yhteistyössä. [What if music education would be for everyone? Resonaari and ArtsEqual in collaboration.] Musiikkikeskus Resonaarin verkkojulkaisu. [E-publication, Resonaari Music Cenre].

​Kivijärvi, Sanna. (2017). Samat mahdollisuudet musiikin oppimiseen. [Equal opportunities for music learning]. Aamulehti, mielipidekirjoitus. [Opinion piece in Aamulehti newspaper], January 13, 2017.

 

Kivijärvi, Sanna. (2016). Toteutuvatko tasa-arvo ja saavutettavuus musiikkikasvatuksessa? Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari ArtsEqual-hankkeen tutkimusympäristönä. [What about equality and accessibility within music education?]. Resonaari Music Centre and ArtsEqual in collaboration]. Erityiskasvatus, 18–21.

 

​Kivijärvi, Sanna. (2015). Kommentaari: Erityismusiikkikasvatusta Orff-Schulwerkin keinoin. [Commentary: Special music education and Orff-Schulwerk]. JaSeSoi Journal – Journal of the Orff-Schulwerk Association in Finland, 2, 32. 

Kivijärvi, Sanna. (2013). Kolmas Music for All -tutkimusseminaari Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa 8.-9.11.2013. Erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto, 3, 21–23.

Kivijärvi, Sanna. (2011). Kehitysvammaiset muusikkoina -hanke vuonna 2010. Erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto 3, 5–10.

​​

Screenshot 2021-08-14 at 19.52.20.png

Kivijärvi, Sanna. (2021). Towards equity in music education through reviewing policy and teacher autonomy. Studia Musica 88. Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki. 

bottom of page