IMG_3301.jpg

Jag heter Sanna Kivijärvi, forskare vid Konstuniversitetet, Sibelius-Akademin i Helsingfors, Finland. Mina akademiska intressen härrör från de sätt på vilka musik och musikutbildning kan främja demokrati och rättvisa på alla nivåer i samhället. Utöver min doktorandforskning har jag utformat och genomfört andra forskningsprojekt som har resulterat bl.a. i flera referentgranskade artiklar och bokkapitel om tillgänglighets- och rättvisefrågor. 

Bland mina andra uppgifter som lärare har jag arbetat inom musikutbildning i Sibelius-Akademin. Jag har undervisat studenter på kandidat- och magisternivå forskningsseminarier, samt pedagogiska och sociologiska kurser, t.ex. grunder för musikundervisning och specialundervisning i konst. Jag håller ofta gästföreläsningar och presenterar artiklar på internationella och nationella konferenser inom musikutbildning och relaterade områden. Jag fungerar också som redaktionsmedlem och granskare för flera akademiska tidskrifter och konferenser.